Mindfulness mod stress på asylcentre

En stresset situation kan i mange tilfælde blive lettere at håndtere via mindfulness. Mindfulness-instruktør, Marie Kronquist, er vant til at arbejde med stressede mennesker og har netop afsluttet et mindfulness-forløb med en gruppe asylansøgere.

Forestil dig, at alt, hvad du har, bliver taget fra dig – dit hjem, dit arbejde, din bil, din computer – alt. Der er krig i dit land, og du og din familie må flygte. Forestil dig så, at det land du flygter til, ikke ved, hvad de skal stille op med dig. Flygtninge, der kommer til hertil og søger asyl, kastes lynhurtigt ud i sprog- og jobkurser, så de kan blive en del af deres nye samfund. Men meget sjældent er der nogen, der tager hånd om den stressede situation, som de befinder sig i. At måtte flygte fra sit land og sit liv kan næsten sammenlignes med at få frataget sin identitet.  Røde Kors har forsøgt at gøre noget ved dette problem og hyrede i november 2014 mindfulness-instruktør og coach, Marie Kronquist, til at tilrettelægge et mindfulness-forløb for en gruppe asylansøgere. Marie er vant til at arbejde med mennesker i stressede situationer og laver også forløb sammen med både Kræftens Bekæmpelse og Det Danske Forsvar.

”Det, som vi håber på at give dem, er et rum, hvor de kan have nogle gode dialoger – hvor der kan blive talt om alt fra religion og livsstil til hjemland, drømme og fremtiden. De får lov til at give udtryk for deres tanker og frustrationer og fortælle deres historier,” siger Marie om sit arbejde med flygtningene.

Mennesker med forskellige behov
Der findes 25 asylcentre i Danmark, med over 5.500 asylansøgere indkvarteret. Mange af disse mennesker er flygtet fra en land i krig og har mistet alt, hvad de ejer. Det er krav ved dansk lovgivning, at disse mennesker skal gå på kurser for at blive klar til det danske arbejdsmarked – også selv deres opholdssituation er uafklaret. På Røde Kors’ asylcenter i Jellinge kunne ét af disse kurser i efteråret 2014 være et kursus i mindfulness, hvor kompetenceafklaring er en del af undervisningen. Kurset er et 32 timers forløb, fordelt over 6 gange, med 4 timers undervisning pr. gang. Der er mange forskellige nationaliteter på dette kursus, og de kommer med vidt forskellige indgangsvinkler til nærmest alting i livet. Kurserne bliver slået op internt på asylcentret, og så kan asylansøgerne tilmelde sig – det er dog et krav, at man kan engelsk. At skabe en dialog med dem kan være vanskeligt.

”Efter terroren i Paris talte jeg med fire muslimer på asylcentret, og de kunne sådan set godt forstå, hvorfor det skete i Paris,” fortæller Marie. ”Det kan være vanskeligt, og jeg skal virkelig være vågen og fokuseret på disse kurser, for det er så tydeligt, at vi kommer med vidt forskellige indgangsvinkler til livet, forskellige holdninger og erfaringer, som gør, at vi tænker forskelligt. Det er mit job at bygge bro, forstå dem og få dem til at føle sig hørt og forstået.”

Kursus på asylcenter i Jellinge
Der er 500 asylansøgere på centret i Jellinge, som ligger ved Vejle. Det er forskelligt, hvor mange der er på kurset, men ca. 5-6 personer dukker op pr. gang. Det lave tal skyldes dels, at mange slet ikke ved, hvad mindfulness handler om, og dels at det engelske sprog sætter en naturlig barriere.

”Vi starter altid med en kop kaffe og snakker lidt om, hvordan det er gået siden sidst. Derefter har vi nogle snakke om deres forskellige situationer, og hvad de har gennemgået, og for hver gang der går, bliver de bedre og bedre til både at fortælle om sig selv, men også til at lytte til hinanden,” forklarer Marie. ”En mand fra Palæstina fortæller om sit liv, og hvorfor han er havnet i Jellinge, og en mand fra Etiopien fortæller det samme. Jeg spørger ind til dem, og jeg fortæller dem om mindfulness, samt om hvad jeg tror på. Jeg skriver ofte et tema op på vores whiteboard, som liv, død, frygt, accept. Det diskuterer vi i fællesskab, hvad ordene betyder for dem. Og så er der naturligvis også meditation som et fast element hver gang. Og netop meditationen er en stor udfordring for de fleste af dem, for de er ikke vant til at sidde stille og lægge mærke til deres tanker på den måde. Men det er en meget vigtigt del i en stressforløsende proces, og det er også vigtigt for mig at gøre kurset så uformelt som muligt, for så bliver de trygge.”

Få tankerne under kontrol
Simon Teclemariam, 35 år, fra Etiopien, er én af dem, som fulgte Maries kursus i vinteren. Han har været i Danmark i 7 måneder og er flygtet fra et land med fattigdom og et korrupt styre. Turen hertil har blandt andet ført ham gennem Sahara ørknen og over Middelhavet, og den har kostet ham hver en krone, han ejede. En stressende rejse, hvis slutning stadig er uvis – men Simon er optimistisk: ”Jeg føler mig tryg og sikker her i Danmark, og det følte jeg mig ikke i mit hjemland, hvor man ikke kan stole på regeringen. Arbejdet med at få mine tanker under kontrol har virkelig hjulpet mig til ikke at bekymre mig unødigt om min usikre fremtid, men fokusere på nuet,” fortæller han. ”Vores tanker kan være vores værste fjende, hvis man ikke lærer at kontrollere dem, når de løber løbsk med bekymringer. Bevidstheden om mine tankers magt har jeg kunne bruge til at holde tankerne under kontrol, så jeg netop ikke bliver angst. Det er så vigtigt i en stresset situation, og jeg vil anbefale alle i en lignende situation at prøve mindfulness. Jeg beundrer Marie, fordi hun selv lever i overensstemmelse med det, som hun underviser i – hun møder os med venlighed, åbenhed og kærlighed, og det er den slags mennesker, som verden har brug for.”

Kompetenceafklarende mindfulness
Det kan virke som en nærmest spirituel vej for en organisation som Røde Kors at udbyde et mindfulness-kursus for asylansøgere, men der er en ganske særlig grund til, at centermedarbejder på asylcentret i Jellinge, Sofie Munkholm, har ansat Marie som underviser:
” Fælles for alle asylansøgerne er, at de er i en uafklaret situation – der er ikke nogen dato for, hvornår tingene ændrer sig. Kurset beskæftiger sig med kompetenceafklaring gennem mindfulness, og da mange af disse mennesker er i en usædvanlig stresstilstand, hvor det kan være svært at se frem og se sig selv i en erhvervssituation, ser vi det som altafgørende at få afklaret, hvad den enkelte kan,” forklarer Sofie. Derudover mener Sofie, at det er vigtigt at få disse mennesker i tale, så de også kan føles sig hørt og føles sig trygge, men at kurset ikke må gå i dybden med traumer, som Røde Kors efterfølgende ikke har ressourcer til at behandle. ”Der kan være nogle traumer, som kan risikere at dukke op, når man går i terapi, og hvis vi sender folk videre ud i en kommune uden at komme til bunds i de her traumer, som der måske er åbnet op for, kan vi ødelægge meget mere end vi hjælper. Derfor er vi meget opmærksomme, ikke kun på folk, men på hvordan vi strikker kurset sammen – det skal være selvudviklende, men samtidig skal det fokusere på, hvad den enkelte kan gøre i dette land for at få arbejde. De lærer noget sig selv, som de kan omsætte i praksis.”

Et sted, hvor den enkelte bliver set og hørt
Netop italesættelsen af deres situation og fokusset på nuet er noget, som Marie finder ekstremt vigtigt i kurset. Når asylansøgere kommer til landet, har de ofte solgt alle ejendomme for at komme hertil, og de har dermed mistet alt. Nogle er flygtet fra krig, mens andre er flygtet fra en politisk korrupt styre. ”Der er ikke rigtig nogen, der interesserer sig for, hvem de er, og hvad de har brug for. På kurset får de et rum, hvor de kan føle sig værdifulde. Mange af dem er veluddannede og slet ikke vant til ikke at have noget ansvar. At sidde på asylcenter, uden at have noget at give sig til, kan tage modet fra de fleste. Kurset giver kompentenceafklaring, ja, men det er vigtigere, at vi lytter til mennesket bag eksamensbeviset eller manglen på samme,” forklarer Marie.

Håbefuld og tilfreds
Simon Teclemariam har i hvert fald fået et nyt syn på livet, efter at han har taget Maries mindfulness-kursus: ”Jeg tror på, at jeg har en lys fremtid foran mig, hvis jeg arbejder hårdt, og den tro har jeg fået via Maries kursus, hvor min bevidsthed omkring alle livets aspekter er blevet øget. Der er jo faktisk ikke noget, som vi ikke har diskuteret på dette kursus, som jeg også vil anbefale til alle andre flygtninge her. Livet på centret er svært for os – mange af os er stressede og kender intet til vores fremtid, men jeg er blevet mere tilfreds og håbefuld. Jeg håber, at jeg får et arbejde og kan leve et lykkeligt liv her i Danmark,” slutter Simon.

Det første af Marie mindfulness-kurser for Røde Kors blev afsluttet i starten af januar, men Marie har allerede udviklet og fastsat dato for et nyt forløb sammen med Røde Kors. Det er Maries plan at udbrede mindfulness-kurset til resten af asylcentrene i Danmark.

Se mere på: Mariekronquist.dk
Kilde: Røde Kors, nyidanmark.dk, 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *